Movie ANGPAO 2018
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเล่นกิจกรรม
กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
Moviecation 3
กรอกรหัสท้ายตั๋วบัตร (จากตัวอย่าง)
วิธีที่ 1 บัตรชมภาพยนตร์
Moviecation 3
วิธีที่ 2 Mobile Application
Moviecation 3
* กรอกรหัสจากบัตรชมภาพยนตร์ ไม่ต้องใส่ "/" สามารถพิมพ์ตัวเลขบนบัตรได้เลย เช่น 10588146/1 ให้พิมพ์ร่วมกิจกรรมเป็น 105881461
กรุณากรอก รหัสท้ายบัตร
กรุณาเลือก สาขาที่ชมภาพยนตร์
กรุณาคลิ๊กอังเปา
ระบบจะนำท่านไปหน้า Facebook ของท่านโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นระบบจะสุ่มของรางวัลให้ทันที
Movie ANGPAO 2018
กรุณาอ่าน...กติกาการร่วมสนุก
 1. ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง ผ่านช่องทางใดก็ได้ อาทิ Box Office , E-Ticket หรือ Major App
 2. นำเลขหางบัตรชมภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลได้ทุกวัน ทุกที่นั่ง บนแอพลิเคชั่น ของแคมเปญนี้
 3. 1 รหัสบนบัตรชมภาพยนตร์ สามารถร่วมรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (1 คนจะดูกี่ครั้งก็ได้ รับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)
 4. ทีมงานจะเคลียร์รอบการจับ lucky draw ทุก 24 ชม. (เวลา 10.00 ของวันปัจจุบัน – 10.00 น. ของวันถัดไป) เพื่อเตรียมจับ lucky draw เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
 5. 1 คน หรือ 1 บัญชีการล๊อคอิน สามารถส่งรหัสร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรางวัลย่อยได้ทุกที่นั่ง และสามารถร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่ได้ทุกวัน (ตัดรอบการจับ lucky draw 10.00 น. ของวันถัดไป และบัตรชมภาพยนตร์จะต้องเป็นวันทีตรงกับรอบการจับรางวัลใหญ่เท่านั้น)
 6. หากใส่รหัสเข้าร่วมกิจกรรมผิด มั่ว หรือ ซ้ำเกิน 3 ครั้ง/1 วัน ชม. (เวลา 10.00 ของวันปัจจุบัน – 10.00 น. ของวันถัดไป) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีที่ลงทะเบียนดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรม
 7. ผู้ที่ได้รับของรางวัลย่อยแล้วกรุณาเซฟหน้าจอ ของรางวัลเก็บไว้เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ ตามสถานที่และเงื่อนไขที่แจ้งไว้เท่านั้น
 8. ของรางวัลมีจำนวนกว่า 32,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000,000 บาท
 9. ของรางวัลทั้งหมดจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561
 10. ร่วมแชร์กิจกรรมไปยัง Facebook ของตัวเองพร้อมตั้งค่าสาธารณะ เพื่อลุ้นรับของรางวัลใหญ่รายวันซึ่งจะ lucky draw ในวันถัดไปเวลา 12.00 น.
 11. กรุณาเก็บบัตรชมภาพยนตร์ที่วันและเวลา ตรงกับรอบการจัด lucky draw เพื่อเตรียมลุ้นรางวัลใหญ่รายวันต่อไป และเมื่อได้รับของรางวัลใหญ่จะต้องนำบัตรชมภาพยนตร์มายืนยันสิทธิ์เท่านั้น
 12. ร่วมแชร์กิจกรรมไปยัง Facebook ของตัวเองพร้อมตั้งค่าสาธารณะ เพื่อลุ้นรับของรางวัลใหญ่
 13. เตรียมตัวลุ้นรางวัลใหญ่รายวัน ประกาศผลรางวัลใหญ่ในวันถัดไปเวลา 13.00 น. บน www.majorcineplex.com
 1. ทีมงานจะเคลียร์รอบการจับ lucky draw ทุก 24 ชม. (เวลา 10.00 ของวันปัจจุบัน – 10.00 น. ของวันถัดไป) เพื่อเตรียมจับ lucky draw เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
 2. บริษัทจะทำการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ข้อมูลเบอร์โทร และ รหัสบัตรชมภาพยนตร์ ของผู้ร่วมกิจกรรม / วัน แล้วตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ของลูกค้าที่ร่วมรายการทุกท่าน
 3. บริษัทเคลียร์รอบผู้ร่วมกิจกรรมเป็นรายวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันปัจุบัน – 10.00 น. ของวันถัดไป เพื่อเตรียมจับ lucky draw เวลา 12.00 น.
 4. นำชิ้นส่วนดังกล่าวมาจับ Lucky Draw เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป (ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2561) โดยทางบริษัทจะเชิญผู้บริหารหรือตัวแทนบริษํทจับรางวัลใหญ่ พร้อมบันทึกวีดีโอ เพื่อเป็นสักขีพยาน ในเวลาดังกล่าวของทุกวัน
 5. ผู้โชคดี 1 ท่าน (1 เลขบัญชีลงทะเบียน) มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้ตลอดแคมเปญ (ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2561)
 6. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รางวัลให้ผู้อื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่จะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเอง โดยนำบัตรประชาชน และ บัตรชมภาพยนตร์ที่ร่วมกิจกรรมในรอบนั้นๆ มายืนยันรับสิทธิ์ เท่านั้น
 7. ผู้ที่ได้รางวัลใหญ่จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7% ด้วยตัวเองซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร หากผู้โชคดีไม่จ่ายภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวสละสิทธิ์รับของรางวัลทันที
 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่นค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 9. ในการติดต่อผู้โชคดี บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้เกิน 3 ครั้งขึ้นไป จะมีการแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่าน sms ภายหลังจากที่ส่ง sms หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทส่ง sms แจ้ง จะถือว่าผู้โชคดีดังกล่าว ได้สละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทันที
 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และ ความสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ/ หรือ จากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ย้ำ! ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บบัตรชมภาพยนตร์ ไว้ กรณีได้รับรางวัลใหญ่ จะต้องนำบัตรประชาชน และ บัตรชมภาพยนตร์เลขที่ได้รางวัลมายีนยันรับสิทธิ์ เท่านั้น!
 13. ผู้โชคดีจะต้องเก็บบัตรชมภาพยนตร์ที่มีรหัสตรงกับรางวัลใหญ่ / ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม และ ต้องเป็นบัตรชมภาพยนตร์ที่ตัดรอบในการจับรางวัลของแต่ละวัน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลทั้งหมด
 14. หากผู้โชคดี มีหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่มารับของรางวัลตามวันเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที!
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี หรือ ผู้ร่วมรายการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 16. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมรายการได้
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้พนักงานและญาติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับบริษัท เข้าร่วมรายการได้
 18. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 19. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
 20. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 21. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัท กำหนด
 22. หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 23. ลุ้นรางวัลต่อที่หนึ่งได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2561
 24. ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกวัน เวลา 12.00 น.
 25. ประกาศผู้โชคดีบน www.majorcineplex.com และ www.facebook.com/MajorGroup
 26. ในวันที่จับ lucky draw เวลา 13.00 น.
 27. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 28. ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เลขบัตรชมภาพยนตร์ :{{XXXXXXXXXXXXXXXX}}
กรุณาโชว์บัตรชมภาพยนตร์ที่ตรงกับเลขที่กรอกในระบบก่อนรับสิทธิ์
* คุณได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่าง หรือ ปิดหน้านี้ได้เลย
** กรุณาเก็บบัตรชมภาพยนตร์ไว้เพื่อยืนยัน สิทธิ์รับของรางวัลใหญ่

อ่านเงื่อนไขการการร่วมกิจกรรม คลิ๊ก
Cap หน้าจอนี้ไว้สำหรับแลกของรางวัล
คุณเข้าร่วมลุ้นรับทองรายวันแล้ว
รอประกาศผลผู้โชคดี
ได้รับสร้อยทองวันละ 1 บาท
(รางวัลละ 25 สตางค์ 4 เส้น/วัน)
เวลา 13.00 น. ในวันถัดไป
ปิดหน้าต่างกิจกรรม